15/6/11

Colònies i campaments per nens i joves amb diabetes. ADC


Les colònies i els campaments per a nois i noies amb diabetis estan plantejats com unes estades d’estiu convencionals, amb les activitats de lleure habituals, però complementades amb diverses accions educatives relacionades amb el propi tractament de la diabetis.

L’ambient distès, en contacte amb la natura i lluny de les tensions hospitalàries o les angoixes familiars, i la convivència amb d’altres nois i noies també amb diabetis, els permet d’aconseguir una millor adaptació del tractament a l’activitat de cada dia, afavorint el desenvolupament personal, millorant l’autonomia i l’autocontrol de la diabetis.

Les colònies i els campaments es faran del 30 de juny al 18 de juliol en tres torns que acolliran un màxim de 100 nois i noies repartits en funció de l’edat.

Objectius
  • Promoure l’autoestima i l’autonomia, així com potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys
  • Reforçar la capacitat per resoldre situacions conflictives produïdes per la diabetis (hipoglicèmies, cetonúries.etc..)
  • Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de l’edat.
  • Destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així com els riscos d’una activitat mal programada.
  • Iniciar els nens i adolescents en diferents activitats lúdiques i esportives.
Els objectius i les activitats concretes s’estableixen en funció de les característiques i necessitats de cada grup d’edat.

Personal

En aquestes colònies hi participen professionals de la medicina (diabetòlegs i pediatria), d'infermeria, de dietètica i nutrició i monitors d’activitats de lleure.

Dins de l’equip hi participen sempre diverses persones també amb diabetis.

Activitats

La major part de les activitats són les pròpies de les colònies o campaments, totes elles, però, supervisades per l’equip de professionals i complementades amb una línia educativa específica per a infants i joves amb diabetis, que s’adapta a les edats de cada grup.

Tot l’equip professional participa en les activitats de caràcter docent, amb l’objectiu de donar una formació integral i adaptada a totes les circumstàncies.

Control metabòlic i incidències

El personal mèdic i d’infermeria és el responsable de la modificació de les pautes de tractament durant aquests dies, així com de resoldre qualsevol situació de desequilibri. Es realitzen un mínim de 3 controls glicèmics capil·lars diaris, així com de glucosúria i cetonúria si es considera convenient. Per a resoldre les possibles incidències mèdiques s’estableix un contacte previ amb els hospitals més propers.
 
Alimentació

Es respectarà la dieta habitual de cada participant, tot i ajustant-la al tractament amb insulina i a l’activitat física prevista per a cada torn. L’equip de dietistes, amb la participació dels metges, infermeres i monitors en seran els responsables.
 
Activitat física

Cada dia es realitzaran un mínim de dues a tres hores d’activitat física esportiva. Les modificacions del tractament amb insulina seran decidides per l’equip mèdic i comentades amb els mateixos nens i joves participants.
 
Inscripcions

Aportació per participant:
Socis: 380,00 euros
No socis: 480,00 euros
*(aquest import suposa únicament el 40% del cost de les colònies, la resta es finança amb una subvenció del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a més de les aportacions dels patrocinadors privats) 

Més informació aquí o bé adreceu-vos a la seu de l’ADC que tingueu més a prop o telefoneu al 93 451 36 76 de dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Quizás también te resulte interesante...

Related Posts with Thumbnails

Entradas populares